admin

صفحه اصلی/مدیریت سایت

About مدیریت سایت

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
So far مدیریت سایت has created 26 blog entries.

آزمون های هماهنگ مسد

یکی از ابزارهای ارزیابی از عملکرد دانش آموزان ، استفاده از آزمون های چهارگزینه ای (مداد کاغذی) می باشد.مجموعه ی مسد در پایان هر ماه یک آزمون استاندارد و چهارگزینه ای را در سطح مدارس برگزار می نماید . هدف از برگزاری این آزمون بررسی نقاط قوت و ضعف دانش آموزان و ارائه ی اطلاعات مناسب به اولیاء و معلمین می باشد. طراحی سوالات آزمون در دپارتمان های آموزشی انجام می شود .

1401-11-10 11:45:59 +00:00آذر 12ام, 1399|

English for children

با توجه به اهمیت یادگیری زبان انگلیسی در مجموعه مدارس مسد بر آن شدیم تا کتاب هایی با تکیه بر روش های مدرن بین المللی و مضامین درسی مدارس انگلیسی زبان در خارج از کشور با محوریت شناخت زبان در دروس مختلف از جمله علوم ، ریاضیات ، علوم اجتماعی و روان خوانی و آوا شناسی گردآوری و منتشر کنیم تا همه ی فرزندان مسد ، از پیش دبستان تا پایان دوره دبستان بتوانند از خدماتی ارزشمند بهره بگیرند .

1401-11-10 11:52:50 +00:00آبان 4ام, 1399|

پژوهش

روند پژوهش در مجموعه مدارس مسد؛ رویکرد پژوهشی ، از سال های آغازین دبستان شروع شده و تا سال های انتهایی دبیرستان دوره دوم، ادامه دارد . در هر سال و در هر مقطع ، بسته به حجم دانش و میزان توانایی دانش آموزان ، طرح درس های متفاوتی برای پژوهش اجرا می شود . به عنوان مثال ، در سال‌های آغازین دبستان ، موضوعات کلاس پژوهش ، عموماً مبتنی بر هوش های چندگانه ی گاردنر ، متد آموزشی پرلز و مهارت های زندگی است . این روند در ادامه و در سال های انتهایی دبستان ، با فلسفه برای کودک نیز همراه می‌شود . در دبیرستان دوره‌ی اول ، کلاس بیشتر جنبه‌ ی علمی پیدا می‌کند و تلاش می شود تا به دانش آموز نشان داده شود که تمام موضوع‌ های علمی ، یک چارچوب فکری مشترک را طی می‌کنند . در دبیرستان دوره‌ی دوم ، کار تخصصی تر شده و دانش آموزان روی رشته‌ ی تخصصی خود عمیق می شوند .

1401-11-10 12:01:14 +00:00تیر 8ام, 1396|
Go to Top