تالیف و تدوین کتاب های زبان انگلیسی مسد

با توجه به اهمیت یادگیری زبان انگلیسی در مجموعه مدارس مسد بر آن شدیم تا کتاب هایی با تکیه بر روش های مدرن بین المللی و مضامین درسی مدارس انگلیسی زبان در خارج از کشور با محوریت شناخت زبان در دروس مختلف از جمله علوم،ریاضیات،علوم اجتماعی و روان خوانی و آوا شناسی گردآوری و منتشر کنیم تا همه ی فرزندان مسد ، از پیش دبستان تا پایان دوره دبستان بتوانند از خدماتی ارزشمند بهره بگیرند. مجموعه ی این تلاش ها کتاب هایی با نام MASAD است که در سطوح مختلف از مبتدی با آموزش الفبای انگلیسی شروع و با آموزش های متعدد در مباحث گوناگون نظیر دستور زبان، علوم متفاوت و روان خوانی و غیره در اختیار خانواده ی مسد قرار می گیرد.