بنیاد ICDL

 • فرم ICDL ( آزمون E-Kids )

 • لطفا مشخصات را به صورت لاتین، مشابه پاسپورت ثبت نمایید.
 • Hidden
 • Max. file size: 2 GB.
  - زمینه عکس سفید - عکس مطعلق به سال 1402 باشد.
 • Max. file size: 2 GB.
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  Max. file size: 2 GB.
  • فایل ها را به اینجا بکشید
   Max. file size: 2 GB.
   • Hidden
   • Hidden