پژوهش

پژوهش یک روند خلاقانه و هدفمند برای افزایش آگاهی در زمینه های  مختلف مانند شناخت انسان و محیط پیرامونش، فرهنگ های جوامع و استفاده از این آگاهی در جهت تولید کاربری جدید می باشد و باعث تثبیت و کیفیت بخشی به دانسته های دانش آموزان می شود. ما از پژوهش بی آنکه بدانیم در زندگی روزمره دائما استفاده می کنیم.

  • برخورد با موضوع جدید

  • طرح سوال از خود و دیگران

  • جمع آوری اطلاعات

  • رسیدن به پاسخ

چه بهتر است این مسیر را برای فرزندانمان پر رنگ تر کنیم.

بهداشت

بسیاری از مردم  بهداشت را با پاکیزگی هم معنی می دانند ، اما معنای گسترده تری دارد. طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت(WHO)، بهداشت به شرایط و روش هایی گفته می شود که به حفظ سلامتی و جلوگیری از شیوع بیماری ها کمک می کند. بهداشت شامل عادت های صحیح فردی منظم همراه با برنامه ریزی می باشد؛ همچنین تمیز نگه داشتن محیط خانه ، مدرسه  و کار را در بر می گیرد.