آموزش ورود به سامانه آموزش الکترونیک

قوانین ورود به سامانه
1- نام کاربری و رمز عبور خود را در اختیار دیگران قرار ندهید.
2- در سیستم های مدارس مشخصات خود را ذخیره نکنید.

آموزش بارگذاری تکالیف در سامانه آموزش الکترونیک(ویژه دانش آموزان)

آموزش بارگذاری تکالیف در سامانه آموزش الکترونیک(ویژه معلم)

آموزش ورود به کلاس های آنلاین